Precyzja pisana jest wielką literą | Aktualności | Salzgitter

Aktualności

PRECYZJA PISANA JEST WIELKĄ LITERĄ

Dodano: 18.12.2018

Proces produkcji i rezultaty cięcia

Piły tarczowe są używane w różnych obszarach – przykładowo w obróbce metali, kamieni czy marmurze, przemyśle drzewnym i wielu innych. Wymagają prędkości do 6000 obrotów na minutę.

Piły taśmowe w maszynach są wykonane ze stali stopowych, które muszą być odporne na zużycie i zabezpieczone przed pękaniem. Ponadto, profil poprzeczny grubości wymaga ścisłych tolerancji, aby uniknąć niepożądanych zaburzeń równowagi, a tym samym niekontrolowanych ruchów maszyny i strat materiału

W walcowni gorącej Salzgitter Flachstahl po jej modernizacji uzyskujemy niespotykane parametry tolerancji grubości, które znacznie wyprzedzają tolerancje zapisane w normach wykonania. Dobrym przykładem są walcowane w Salzgitter stale specjalne z dodatkiem chromu, takie jak 51CrV4 lub gatunki wysokowęglowe (C67 – C80) o najwyższych wymaganiach dotyczących powierzchni i czystości.

Co oznacza  właściwie „maksymalna tolerancja poprzeczna 50 mikrometr”?

W takim przypadku należy zachować tolerancję grubości w stosunku do szerokości taśmy gorącej o maksymalnej wartości 50 mikrometr (0,050 mm) między obiema krawędziami taśmy. Odpowiada to w przybliżeniu połowie grubości ludzkiego włosa.

Można to osiągnąć wyłącznie przy użyciu najnowocześniejszych technologii oraz dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników. Walcownia blach gorących wykorzystuje technologię CVC (Continuous Variable Crown), gdzie dwa walce robocze mogą być w razie potrzeby przesuwane względem siebie. Siła nacisku do 4000 ton i prędkości do 20 metrów na sekundę (odpowiednik około 70 km / h) nie są rzadkością dla takich stali.

Salzgitter oferuje różne gatunki stali według standardowych lub specyficznych wymagań klienta dla całego sektora producentów pił taśmowych oraz tarczowych, które wymagają specjalnej obróbki w procesie produkcji głównie jako „Index  grade” (= gatunki stali, które generują wysokie naprężenia szczątkowe przy chłodzeniu). Materiał wsadowy, z którego produkujemy te gatunki, musi być walcowany tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec powstawaniu naprężeń szczątkowych podczas chłodzenia. Inteligentne oprogramowanie używane w procesie wytapiania stali jak i jej walcowania pozwala koordynować proces tak, aby zapewnić naszym klientom optymalne produkty końcowe.

W przypadku pytań i dalszych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.