Badanie Ultradźwiękowe EN10160 | www.salzgitter.pl

Aktualności

Badanie Ultradźwiękowe EN10160

Dodano: 05.07.2023

Badanie ultradźwiękowe polega na użyciu fal ultradźwiękowych do detekcji nieciągłości lub wad w strukturze danego materiału. Jest nieinwazyjne, co oznacza, że nie uszkadza ani nie niszczy testowanego materiału. Z tego powodu jest idealnym narzędziem do kontroli jakości w przemyśle stalowym.

Badania prowadzone w toku procesu produkcyjnego wyrobów walcowanych mają na celu wykrycie (głównie):

  • Rozwarstwień (typowa wada blach),
  • Rzadzizn (występują, gdy materiał wyjściowy pochodzi z procesu ciągłego odlewania stali),
  • Wtrąceń
  • Pęknięć wodorowych (w wyrobach ze stali stopowych o większej grubości),
  • Pęknięć powstających podczas prostowania w prostownicy (dotyczy kęsów, szyn kolejowych i kształtowników.

Badania ultradźwiękowe wg EN 10160   wykonuje się na arkuszu płaskiej powierzchni i za pomocą defektoskopu sprawdza materiał pod kątem występowania  rozwarstwień.  W normie opisano metodę badania ultradźwiękowego stalowych wyrobów płaskich niepowlekanych, mającą na celu wykrycie wewnętrznych nieciągłości. Ma ona zastosowanie do badania wyrobów płaskich o nominalnym zakresie grubości od 6 mm do 200 mm ze stali niestopowej lub stopowej, z wyłączeniem stali austenitycznych lub austenityczno – ferrytycznych. Norma może mieć również zastosowanie do badania tych ostatnich stali, pod warunkiem jednak, że między poziomem szumów a poziomem rejestracji ech istnieje dostateczny odstęp. W normie zdefiniowano cztery klasy jakości korpusu wyrobu płaskiego (S0, S1, S2 i S3 ) i pięć klas jakości obrzeży (E0, E1, E2, E3 i E4 ) wg kryteriów podanych w rozdziale 9. Według uznania dostawcy mogą być stosowane inne metody badania (np. metoda  przepuszczania) lub inna aparatura, pod warunkiem, że pozwalają one uzyskać wyniki identyczne z otrzymanymi według niniejszej normy. W przypadkach spornych, należy stosować metodę opisaną w niniejszej normie. Badanie wyrobów płaskich grubości mniejszej niż 6 mm może być przedmiotem specjalnego uzgodnienia między zainteresowanymi stronami.

Stosowana metoda wykorzystuje odbicie fal ultradźwiękowych (na ogół fal podłużnych) skierowanych prostopadle do powierzchni badanego wyrobu

Zastosowanie normy EN10160 w badaniu ultradźwiękowym przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, producenci stali mogą zyskać na pewności, że ich produkty są bezpieczne i solidne. To buduje zaufanie klientów i pozwala na lepsze przestrzeganie standardów bezpieczeństwa. Badanie ultradźwiękowe pozwala na wykrycie wad, które nie są widoczne gołym okiem. Dzięki temu możemy zapewnić wyższą jakość produktów stalowych.