Salzgitter zmniejsza ślad węglowy produktów | Aktualności | Salzgitter

Aktualności

Blachy produkcji Salzgitter o znacznie zmniejszonym śladzie węglowym

Dodano: 15.06.2021

Rosnąca świadomość ekologiczna na rynku prowadzi do wzrostu zapytań klientów o wyroby stalowe o najniższym możliwym śladzie węglowym.

Aby móc zaspokoić popyt na produkty walcowane ze zmniejszonym śladem węglowym obecnie trwają prace w celu zmniejszenia emisji CO2 w produkcji stali z wykorzystaniem zasobów dostępnych już w grupie Salzgitter. Proces produkcji stali z wykorzystaniem elektrycznego pieca łukowego stosowanego w Peiner Träger GmbH ma tę przewagę nad klasycznym wielkim piecem, że materiał wejściowy używany do produkcji kęsisk płaskich składa się w 100% ze złomu. Żelazo jest już obecne w postaci metalicznej w złomie i nie musi być uwalniane z rudy żelaza, jak ma to miejsce w wielkim piecu. Usuwanie tlenku, zwane technicznie redukcją, odbywa się w wielkim piecu przy użyciu węgla. Dzięki wykorzystaniu łuku elektrycznego ilość CO2 wytwarzana podczas produkcji kęsisk płaskich może zostać zmniejszona o około jedną czwartą w porównaniu z produkcją wielkopiecową.

Salzgitter przekształca swoją produkcję stali na przyjazną dla klimatu o niskiej emisji CO2 poprzez innowacyjny projekt SALCOS . Projekt zakłada wykorzystanie wodoru (H2) przy produkcji wielkopiecowej.

Obecnie produkcja surówki w wielkim piecu odbywa się z udziałem węgla. W wyniku tego procesu uwalnia się CO2. Proces SALCOS zakłada, że do produkcji surówki będzie używany wodór. Wodór reaguje z tlenem zawartym w rudzie żelaza (tlenek żelaza). Technologia ta zamiast CO2 wytwarza wodę (H2O), która z kolei jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Technologia SALCOS przewiduje stopniowe zastępowanie wielkich pieców instalacjami do bezpośredniej redukcji opartymi o wodór. Pierwsza taka instalacja może zostać uruchomiona już w 2026 roku.

Jak produkujemy zielony wodór?

Wodór można wytwarzać metodą elektrolizy. W tym procesie woda jest rozbijana na wodór i tlen. Nie mamy wątpliwości, że potrzebna do tego energia elektryczna musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa. W celu produkcji zielonego wodoru na terenie zakładu Salzgitter Flachstahl powstała farma wiatrowa. Wytworzona w ten sposób zielona energia elektryczna jest wykorzystywana do produkcji zielonego wodoru za pomocą elektrolizy PEM. Równolegle uruchomiona została elektroliza wysokotemperaturowa wykorzystująca parę z przemysłowego ciepła odpadowego przy produkcji stali.

Zobacz ofertę blach cienkich produkcji Salzgitter

Zobacz ofertę blach grubych produkcji Salzgitter