Projekt SALCOS - chcemy być bardziej Eko | Aktualności | Salzgitter

Aktualności

Projekt SALCOS: Gigant branży stalowej chce być bardziej Eko

Dodano: 07.10.2020

Wiadomym jest, że do produkcji stali potrzeba dużej ilości energii elektrycznej. Branża powoli zmienia swoje podejście by oszczędniej korzystać z jej dostępnych źródeł. Przykładem jest niemiecki Salzgitter AG, który właśnie dał zielone światło na budowę własnej elektrowni wiatrowej, a nawet posunął się o krok dalej.


Właśnie tak powinna wyglądać współczesna produkcja stali – dzięki nowoczesnym technologiom proces ten stał się dużo czystszy niż konwencjonalne metody stosowane od lat.

Już od pewnego czasu Salzgitter AG pracuje nad zwiększeniem efektywności zużycia energii elektrycznej podczas produkcji stali. Wszystkie stalownie Salzgitter działają zatem na bazie odnawialnych źródeł energii oraz zamkniętego obiegu materiału, dzięki któremu firma może ponownie wykorzystać zarówno surowce wtórne, jak i produkty kogeneracji. W wyniku tych działań, Salzgitter stał się jednym z najbardziej wydajnych  producentów stali na świecie.

Nawet pomimo tego huta rocznie generuje około osiem milionów ton CO2, co niestety jest nieuniknione przy obecnych warunkach technicznych i dostępnym wyposażeniu. Dlatego też, w celu poprawy śladu ekologicznego, badacze i specjaliści z działu produkcji we współpracy z Instytutami Fraunhofer i innymi partnerami analizują możliwości nowych technologii i ich integracji w ramach projektu SALCOS® (Salzgitter Low CO2 Steelmaking).

Pomysł powstania projektu firma tłumaczy w następujący sposób:

„Obecnie w Europie ogranicza się zużycie rudy żelaza w wielkich piecach poprzez wykorzystanie węgla, głównie w postaci koksu, węgla kamiennego oraz węglowodorów (ropa, gaz ziemny), co nieuchronnie prowadzi do emisji CO2. Istnieją jednakże systemy, tzw. DRP (Direct Reduction Plants – urządzenia produkcyjne generujące niską emisję), które węgiel mogą zastępować wodorem, co z kolei prowadzi do ograniczenia powstania rudy żelaza. Takie urządzenia wytwarzają żelazo z rudy przy pomocy gazu ziemnego i zwiększonej ilości wodoru. Reakcja zachodzi w temperaturze 950 stopni, a w jej rezultacie powstaje żelazo gąbczaste. System DRP jest ponadto procesem zintegrowanym. Następuje cyrkulacja gazu ziemnego, a po oddzieleniu wody powstałej z redukcji, pozostałe CO2 jest usuwane, by później mogło być ponownie wykorzystane. Wyzwaniem systemu DRP jest integracja nowych urządzeń z istniejącymi stalowniami. Poprzez stopniowe wdrażanie takich reaktorów, emisję CO2 początkowo możemy zredukować nawet o 50%. Jeśli w przyszłości cały proces produkcji stali oparty będzie na systemach DRP, to wartość ta może wzrosnąć nawet do 85%”.


Ujęcie lotnicze budowy „elektrowni wiatrowej Salzgitter”

Niestety projekt ten okazuje się póki co niewykonalny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, a badacze pracują nad rozwiązaniem polegającym na stopniowym jego wdrażaniu. Wykonany został kolejny krok: rozpoczęto budowę własnej elektrowni wiatrowej Salzgitter, która posiadać będzie siedem turbin wiatrowych. Trzy turbiny powstaną w zintegrowanej stalowni Salzgitter Flachstahl GmbH, należącej do Salzgitter AG, a pozostałe cztery rozmieszczone zostaną na terenie otaczającym zakład.

30-megawatowa elektrownia wiatrowa z turbinami Vestas stanowi dalszą część projektu „Windwasserstoff Salzgitter”, której celem jest wytwarzanie wodoru potrzebnego do produkcji stali. Z tego względu, jeszcze w tym roku na terenie Salzgitter Flachstahl powstanie urządzenie do elektrolizy PEM, a dostawcą sprzętu będzie Siemens. Powstały wodór zostanie następnie wykorzystany w łańcuchu produkcyjnym Salzgitter Flachstahl GmbH oraz odegra kluczową rolę w przyszłości projektu SALCOS.

 

Strona domowa projektu SALCOS: https://salcos.salzgitter-ag.com/en/