SAP i Salzgitter AG | salzgitter.pl

Aktualności

SAP i Salzgitter AG: pionierzy na drodze do produkcji zielonej stali!

Dodano: 10.01.2023

SAP SE i Salzgitter AG pogłębiają swoją wieloletnią współpracę biznesową. Jej celem jest wspólne napędzanie cyfrowej transformacji niemieckiego producenta stali, a tym samym wyznaczenie kursu na przyjazną dla klimatu jej produkcję. Przechodząc na najnowszą technologię i komponenty z portfolio SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju, obie firmy wspólnie przygotowują się do osiągnięcia tego celu.

Zarządzanie oszczędzaniem zasobów to jedno z największych wyzwań dla branży stalowej: do 2045 roku Salzgitter AG musi zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 100 procent. Jest to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich firm, biorących udział w tym procesie. Mało która branża emituje tyle dwutlenku węgla (CO2), co właśnie przemysł stalowy. W samej hucie Salzgitter AG produkuje się rocznie około ośmiu milionów ton CO2 – odpowiada to około 1% śladu CO2 całej Republiki Federalnej Niemiec.

Aby temu przeciwdziałać, dzięki naszej Strategii 2030, umieszczamy kwestię zrównoważonego rozwoju w centrum wszystkich naszych działań – mówi Gunnar Groebler, Prezes Zarządu Salzgitter AG.

W ten sposób Grupa Salzgitter dąży do dekarbonizacji swojej produkcji stali surowej do roku 2033 – i dalszego, ukierunkowanego rozwoju swojej dobrej pozycji na rynku stali ekologicznej. Pierwsza stal neutralna klimatycznie ma być produkowana w Salzgitter AG już pod koniec 2025 roku. Z tego powodu firma jeszcze ściślej współpracuje z SAP nad cyfrową transformacją swoich procesów ze skutkiem natychmiastowym.

Salzgitter AG już w 2017 roku zainicjował przejście całej Grupy na SAP S/4HANA. Współpraca z SAP w zakresie analityki danych i zrównoważonego rozwoju jest więc dla firmy logiczną konsekwencją.

Rozwiązania cyfrowe SAP odgrywają ważną rolę na naszej drodze do przyjaznej dla klimatu produkcji stali – mówi Burkhard Becker, dyrektor finansowy w Salzgitter AG.

Na przykład aplikacja SAP Product Footprint Management pomoże w przyszłości określić ślad węglowy całego przedsiębiorstwa Salzgitter AG, a SAP Environment Health and Safety Management wesprze bezpieczne i zrównoważone projektowanie procesów operacyjnych. Dzięki SAP Analytics Cloud producent stali wyznacza również technologiczny kierunek dla efektywnego i dobrze uzasadnionego raportowania zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich latach systematycznie poszerzaliśmy portfolio produktów w przestrzeni internetowej, zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także integrowaliśmy nasze dotychczasowe rozwiązania. Dzięki temu nasi klienci mogą osiągnąć całkowitą przejrzystość swoich procesów biznesowych – jest to podstawowy warunek zarządzania celami zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się na kontynuację naszej doskonałej współpracy z Salzgitter AG w miarę zbliżania się do naszego wspólnego celu, jakim jest torowanie drogi dla neutralnej klimatycznie gospodarki i zrównoważonej przyszłości w Niemczech – mówi Sven Mulder, dyrektor zarządzający SAP Germany.  – To kolejny, ważny aspekt dla pomyślnej realizacji planów dotyczących zielonej stali; współpraca Salzgitter i SAP jest zatem pionierskim projektem w zakresie przyjaznej dla klimatu produkcji stali.