Stal niskowęglowa w urządzeniach domowych | Salzgitter.pl

Aktualności

Stal niskowęglowa będzie stosowana w coraz większej ilości urządzeń domowych

Dodano: 15.02.2023

BSH Hausgeräte GmbH i Salzgitter Group intensyfikują współpracę na rzecz stali niskowęglowej, przeznaczonej do produkcji urządzeń domowych. To kolejny, ważny krok na drodze do zielonej produkcji stali.

  • Dzięki 95-procentowemu obniżeniu emisji dwutlenku węgla podczas produkcji, zielona stal wspiera strategię dekarbonizacji obu firm.
  • Wykorzystanie złomu stalowego z recyklingu stanowi cenny wkład w realizację celu gospodarki cyrkulacyjnej.
  • Zielona stal będzie wkrótce wykorzystywana w wielu dużych urządzeniach gospodarstwa domowego BSH.

Największy europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego, BSH Hausgeräte GmbH, kontynuuje proces dekarbonizacji przy użyciu materiałów produkowanych w sposób przyjazny dla klimatu. Podpisano porozumienie z Salzgitter Flachstahl GmbH – spółką zależną Salzgitter AG – aby od 2025 roku zaopatrywać się w ekologiczną stal z nowej linii produkcyjnej. Stal będzie produkowana za pomocą nowej, opartej na wodorze linii produkcyjnej SALCOS® – Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Oznacza to, że emisja dwutlenku węgla w produkcji zostanie stopniowo zredukowana o około 95 procent do roku 2033.

BSH już od 2021 roku zaopatruje się w pewne ilości zielonej stali z Salzgitter Flachstahl GmbH, przy czym redukcja śladu węglowego wynosi ponad 66 procent. Stal ta jest już wykorzystywana do produkcji uchwytów montażowych do pralek w zakładzie BSH w Łodzi w Polsce.

Producent sprzętu AGD podejmuje teraz kolejny ważny krok w celu znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu wartości. BSH i Salzgitter Flachstahl GmbH podpisały 13 stycznia 2023 r. protokół ustaleń, który przewiduje duże ilości zielonej stali od 2025 r. na rynek europejski ze wzrostem każdego roku.

To, co jest szczególnie ważne w zielonej stali to nowy proces produkcyjny, który Salzgitter AG zamierza zastosować. Wraz z partnerami z biznesu i badań, Salzgitter AG położył fundamenty pod prawie zeroemisyjną produkcję stali z programem SALCOS® – Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Kluczowymi elementami są energia elektryczna z odnawialnych źródeł i jej wykorzystanie do produkcji wodoru za pomocą elektrolizy. Wytworzony ekologiczny wodór zastąpi węgiel, który obecnie nadal jest wykorzystywany w konwencjonalnym procesie wielkopiecowym. Jest to możliwe dzięki instalacjom bezpośredniej redukcji (DR), polegającej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza do żelaza w stanie stałym przy użyciu wodoru jako czynnika redukującego. W tej technologii zamiast dwutlenku węgla emitowana jest para wodna.

W ten sposób SALCOS® realizuje strategię unikania generowania dwutlenku węgla w produkcji stali. Salzgitter AG zamierza w ten sposób zredukować swoją emisję dwutlenku węgla ogółem o 95 procent. Phillip Meiser, dyrektor sprzedaży w Salzgitter Flachstahl GmbH: –Cieszymy się, że możemy rozwijać współpracę z BSH w tak pionierski sposób. Transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu może się udać tylko w ramach sieci silnych partnerów, którzy zapewniają stały wzrost rynku produktów ze stali o obniżonej zawartości węgla.

Rozwój i produkcja BSH we wszystkich lokalizacjach na całym świecie są już neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla od 2020 roku. A firma wyznaczyła sobie kolejny cel w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2030:

Zamierzamy zredukować nasze pośrednie emisje węgla wynikające z zakupu surowców i części oraz poprzez użytkowanie urządzeń domowych o kolejne 15 procent w porównaniu z rokiem 2018. Z jednej strony oferujemy więc zawsze naszym konsumentom produkty, które są szczególnie energooszczędne, z drugiej jednak strony uważnie badamy, jak można usprawnić procesy, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli – na przykład produkcję materiałów, które wykorzystujemy w naszych urządzeniach – mówi dyrektor operacyjny BSH Lars Schubert. – Dlatego jestem bardzo zadowolony, że razem z Grupą Salzgitter zdecydowanie napędzamy redukcję emisji dwutlenku węgla w naszym łańcuchu wartości.

Oprócz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, kolejnym pozytywnym efektem nowego procesu produkcyjnego jest wykorzystanie jeszcze większego procentu złomu stalowego.

Recykling materiałów i urządzeń jest ważną kwestią przyszłości dla BSH, aby uniknąć marnowania zasobów i generowania odpadów – wyjaśnia Lars Schubert. – Naszym celem jest bycie gotowym na gospodarkę cyrkularną.

Dlatego firma coraz częściej oferuje również cyrkularne modele biznesowe, w których urządzenia domowe są dzierżawione lub używane wspólnie. Urządzenia są odbierane po zużyciu, regenerowane do ponownego użycia i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska na końcu cyklu życia produktu. Jest to również zgodne ze strategią Grupy Salzgitter AG w zakresie koncentracji na gospodarce obiegowej.

Za: Salzgitter-ag.com