Zielone światło na dofinansowanie systemu SALCOS | Salzgitter.pl

Aktualności

Zielone światło na dofinansowanie systemu SALCOS®. UE podziela wizję Salzgitter AG.

Dodano: 14.10.2022

Komisja Unii Europejskiej dopuściła wsparcie państwa dla niskoemisyjnej produkcji stali i notyfikowała wniosek Salzgitter AG o dofinansowanie programu transformacji SALCOS® – Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Stwarza to kolejną istotną przesłankę dla przyznania wnioskowanych dotacji krajowych.

Wraz ze środkami własnymi w wysokości 723 milionów euro, które już zostały uwolnione przez Salzgitter AG, zapewniłoby to finansowanie pierwszej fazy rozbudowy SALCOS®, która ma zostać zrealizowana do końca 2025 roku

Gunnar Groebler, CEO Salzgitter AG: „Jesteśmy wdzięczni za to wotum zaufania od decydentów politycznych. Tak znaczne finansowanie publiczne i pokaźne środki własne umożliwiają nam dalsze przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu w Europie jako pionierowi. Decyzja UE pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze z naszą strategią „Salzgitter AG 2030” i utrzymujemy kurs nawet w trudnych czasach”.

Celem projektu SALCOS® jest całkowite przestawienie produkcji stali w Salzgitter na produkcję stali surowej o niskiej emisji CO2 w trzech etapach do 2033 roku. Pierwszy etap, o zdolności produkcyjnej stali surowej na poziomie 1,9 mln ton rocznie, ma już zostać uruchomiony pod koniec 2025 roku. W ramach całkowitej transformacji powstaną dwa zakłady redukcji bezpośredniej i trzy piece elektryczne, które następnie sukcesywnie zastąpią wielkie piece i konwertory. Dzięki temu produkcja stali, która do tej pory opierała się na węglu koksującym, zostanie zastąpiona nową technologią, opartą na wodorze. Powinno to zaoszczędzić około 95 % rocznej emisji CO2 wynoszącej około 8 milionów ton. Oznacza to, że można uniknąć około 1 % emisji CO2 w Niemczech.