Profile G/W tolerancje i odchyłki | Baza wiedzy | Salzgitter

Warto wiedzieć

Profile G/W tolerancje i odchyłki

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Wymiary graniczne i tolerancje kształtu oraz odchyłki graniczne wymiarów i masy

wymiary zewnętrzne (D, B, H)

± 1% z dopuszczalną wartością minimalną ± 5 mm

pomiary w odległości C1 + max 5 mm lub pomiary w odległości C2 + max 5 mm

 

grubość ścianki (T)

10% (patrz dodatkowe wskazówki w EN 10210-2)*

pomiar w odległości min 2T od spoiny
pomiar w odległości c1 lub c2 + min 5 mm

wklęsłość / wypukłość**

max 0,8 %, z wartością minimalną 0,5 mm

X1/B*100%; X2/B*100%; X1/H*100%; X2/H*100%

 

prostopadłość boków

90° ± 1°

skręcenie (V)

≤ 2 mm + 0,5 mm/m długości

prostość

0,15 % na całej długości

*Przy stosunku średnicy do grubości ścianki > 100 należy uzgodnić wymiary graniczne owalności.
**Wymiary graniczne wklęsłośći i wypukłości obowiązują niezależnie od wymiarów granicznych dla wymiarów zewnętrznych.

Zewnętrzny promień zaokrąglenia – wymiary w mm

rodzaj długości

zakres długości [mm]

wymiary graniczne

długość fabrykacyjna

4.000 do 16.000 z różnicą długości
max 2.000 na zlecenie

10 % dostarczonych profili może leżeć poniżej długości minimalnej
obowiązującej dla zamówionego zakresu, jednak
nie mogą być krótsze niż 75 % długości min.

długość ścisła

≥ 4.000

+ 50 mm / – 0 mm

długość dokładna

< 6.000
≥ 6.000 do 10.000
> 10.000

+ 5 mm / – 0 mm
+ 15 mm / – 0 mm
+ 5 mm + 1 mm/m / – 0 mm

*Zamawiający musi podać wybrany zakres długości lub wybraną długość przy zapotrzebowaniu i zamówieniu.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz, na pewno pomożemy.

Zadzwoń

+48 63 27 438 00

Napisz

biuro@salzgitter.pl