Ceowniki UPE – wartości statyczne - Salzgitter

Good to know

Ceowniki UPE – wartości statyczne

We are one of the leading companies on the European steel distribution market

Ceownik UPE, znormowany w DIN 1026-2, odpowiada konstrukcyjnie, w znacznym stopniu ceownikowi UNP, znormowanemu w DIN 1026, posiada jednak półki poszerzone i równoległe. Dodatkowo typoszereg ceowników UPE poprzez dostosowanie wysokości nominalnych uzupełnia również typoszereg dwuteowników IPE.

Zalety równoległych, poszerzonych półek ceownika UPE:

 • Uproszczenie łączenia przy spawaniu, skręcaniu i nitowaniu dzięki wyeliminowaniu elementów dostosowujących i odpowiednich podkładek
 • Ułatwienie przy spawaniu blach wzmacniających i usztywniających
 • Lepsze możliwości łączenia z dźwigarami o półkach równoległych (HE i IPE).
 • Możliwość wytwarzania grubościennych dźwigarów skrzynkowych przenoszących obciążenia w osi Y
 • Ulepszone własności przy zastosowaniach jako usztywnienia i pale z obciążeniem w osi Z
 • Ceowniki UPE wykazują, przy zmniejszonym ciężarze, lepsze wartości statyczne w stosunku do ceowników UNP, co wyraża się wyższymi, odniesionymi do ciężaru, wskaźnikami wytrzymałości przy zginaniu Wy/G i Wz/G
 • Również w stosunku do ceowników UAP, znormowanych we francuskiej normie NF A 45-255, typoszereg UPE cechuje się jeszcze wyraźniejszymi zaletami.

   

  Zalety ceowników UPE

  Ceownik UPE jest ceownikiem o równolegle przebiegających półkach . Wysokości nominalne tego ceownika dostosowane zostały do wysokości nominalnych produkowanego już od 1958 roku profilu IPE.

  Ceowniki UPE oferowane są przez naszą firmę w zakresie wymiarowym od 80 do 400mm . W porównaniu do ceownika UNP ceowniki UPE cechuje poszerzona o 5 mm szerokość półek oraz mniejsze grubości środnika i półek. Dzięki temu zredukowano ciężar jednego metra bieżącego ceownika do 10%. Dzięki równolegle przebiegającym krawędziom półek kształtowniki UPE i IPE wykazują te same zalety konstrukcyjne. Można więc pominąć przy połączeniach śrubowych niezbędne dla tradycyjnych ceowników UNP podkładki klinowe. Również wspawywanie żeber lub blach usztywniających w ceownikach UPE jest ułatwione. Nie ma potrzeby wykonywania skośnych cięć blach celem ich wpasowania.

   

  Rys. 1. Porównanie ciężarów ceowników UPE – UNP.

   

  Pomimo redukcji ciężaru jednego metra bieżącego ceownik UPE posiada te same wskaźniki wytrzymałości przy zginaniu wzdłuż sztywnej osi co tradycyjny ceownik UNP, zatem można zastępować ceownik UNP bezpośrednio ceownikiem UPE ( Rys. 2. ) . Uzyskana 10% redukcja wagi ceownika UNP oraz zwiększenie wytrzymałości aż do max. 13% w porównaniu do tradycyjnego UNP dowodzą opłacalności jego zastosowań ( Rys. 3.)

  Rys. 2. Porównanie wskaźnika wytrzymałości przy zginaniu Wy pomiędzy ceownikami UPE i UNP.

  Rys. 3. Porównanie opłacalności zastosowania UPE i UNP wzdłuż ich mocnej osi.

   

  Wskaźniki wytrzymałości przy zginaniu wzdłuż słabej osi dla ceownika UPE są znacznie wyższe niż dla UNP (Rys. 4 .) i dlatego przy wymiarowaniu istnieje możliwość zamiany tradycyjnego UNP o jeden wymiar mniejszym UPE . Sięgająca do 30% redukcja ciężaru ceownika UPE oraz lepsze parametry wytrzymałościowe w porównaniu do UNP dowodzą opłacalności jego zastosowań i oszczędności (Rys. 5.).

   

  Rys. 4. Porównanie wskaźnika wytrzymałości przy zginaniu Wz pomiędzy ceownikami UPE i UNP.

   

  Rys. 5. Porównanie opłacalności pomiędzy UPE i UNP wzdłuż słabej osi profili.

   

  Przykład: Jeżeli w obliczeniach statycznych został wybrany UNP 200 to może on być zastąpiony przez UPE 180 co wiąże się z redukcją ciężaru całkowitego o 22%.

   

  Rys. 6. Porównanie ekwiwalentnych ceowników UPE/UNP w odniesieniu do ich mocnej osi

  Rys. 7. Porównanie ekwiwalentnych ceowników UPE/UNP w odniesieniu do ich słabej osi.

  Any questions?

  Call or write, we will definitely help.

  Call

  +48 63 27 438 00

  E-mail

  biuro@salzgitter.pl