Ceowniki UPE - wartości statyczne | Baza wiedzy | Salzgitter

Warto wiedzieć

Ceowniki UPE – wartości statyczne

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Ceowniki UPE – wartości statyczne

Ceownik UPE, znormowany w DIN 1026-2, odpowiada konstrukcyjnie, w znacznym stopniu ceownikowi UNP, znormowanemu w DIN 1026, posiada jednak półki poszerzone i równoległe. Dodatkowo typoszereg ceowników UPE poprzez dostosowanie wysokości nominalnych uzupełnia również typoszereg dwuteowników IPE.

Zalety równoległych, poszerzonych półek ceownika UPE:

 • Uproszczenie łączenia przy spawaniu, skręcaniu i nitowaniu dzięki wyeliminowaniu elementów dostosowujących i odpowiednich podkładek
 • Ułatwienie przy spawaniu blach wzmacniających i usztywniających
 • Lepsze możliwości łączenia z dźwigarami o półkach równoległych (HE i IPE).
 • Możliwość wytwarzania grubościennych dźwigarów skrzynkowych przenoszących obciążenia w osi Y
 • Ulepszone własności przy zastosowaniach jako usztywnienia i pale z obciążeniem w osi Z
 • Ceowniki UPE wykazują, przy zmniejszonym ciężarze, lepsze wartości statyczne w stosunku do ceowników UNP, co wyraża się wyższymi, odniesionymi do ciężaru, wskaźnikami wytrzymałości przy zginaniu Wy/G i Wz/G
 • Również w stosunku do ceowników UAP, znormowanych we francuskiej normie NF A 45-255, typoszereg UPE cechuje się jeszcze wyraźniejszymi zaletami.

   

  Zalety ceowników UPE

  Ceownik UPE jest ceownikiem o równolegle przebiegających półkach. Wysokości nominalne tego ceownika dostosowane zostały do wysokości nominalnych produkowanego już od 1958 roku profilu IPE.

  Ceowniki UPE oferowane są przez naszą firmę w zakresie wymiarowym od 80 do 400mm . W porównaniu do ceownika UNP ceowniki UPE cechuje poszerzona o 5 mm szerokość półek oraz mniejsze grubości środnika i półek. Dzięki temu zredukowano ciężar jednego metra bieżącego ceownika do 10%. Dzięki równolegle przebiegającym krawędziom półek kształtowniki UPE i IPE wykazują te same zalety konstrukcyjne. Można więc pominąć przy połączeniach śrubowych niezbędne dla tradycyjnych ceowników UNP podkładki klinowe. Również wspawywanie żeber lub blach usztywniających w ceownikach UPE jest ułatwione. Nie ma potrzeby wykonywania skośnych cięć blach celem ich wpasowania.

   

  Rys. 1. Porównanie ciężarów ceowników UPE – UNP.

   

  Pomimo redukcji ciężaru jednego metra bieżącego ceownik UPE posiada te same wskaźniki wytrzymałości przy zginaniu wzdłuż sztywnej osi co tradycyjny ceownik UNP, zatem można zastępować ceownik UNP bezpośrednio ceownikiem UPE (Rys. 2). Uzyskana 10% redukcja wagi ceownika UNP oraz zwiększenie wytrzymałości aż do max. 13% w porównaniu do tradycyjnego UNP dowodzą opłacalności jego zastosowań (Rys. 3).

  Rys. 2. Porównanie wskaźnika wytrzymałości przy zginaniu Wy pomiędzy ceownikami UPE i UNP.

  Rys. 3. Porównanie opłacalności zastosowania UPE i UNP wzdłuż ich mocnej osi.

   

  Wskaźniki wytrzymałości przy zginaniu wzdłuż słabej osi dla ceownika UPE są znacznie wyższe niż dla UNP (Rys. 4 .) i dlatego przy wymiarowaniu istnieje możliwość zamiany tradycyjnego UNP o jeden wymiar mniejszym UPE . Sięgająca do 30% redukcja ciężaru ceownika UPE oraz lepsze parametry wytrzymałościowe w porównaniu do UNP dowodzą opłacalności jego zastosowań i oszczędności (Rys. 5.).

   

  Rys. 4. Porównanie wskaźnika wytrzymałości przy zginaniu Wz pomiędzy ceownikami UPE i UNP.

   

  Rys. 5. Porównanie opłacalności pomiędzy UPE i UNP wzdłuż słabej osi profili.

   

  Przykład: Jeżeli w obliczeniach statycznych został wybrany UNP 200 to może on być zastąpiony przez UPE 180 co wiąże się z redukcją ciężaru całkowitego o 22%.

   

   

  Rys. 6. Porównanie ekwiwalentnych ceowników UPE/UNP w odniesieniu do ich mocnej osi

  Rys. 7. Porównanie ekwiwalentnych ceowników UPE/UNP w odniesieniu do ich słabej osi.

  Zobacz stronę produktową Ceowników UPE

   

  Masz pytania?

  Zadzwoń lub napisz, na pewno pomożemy.

  Zadzwoń

  +48 63 27 438 00

  Napisz

  biuro@salzgitter.pl