Własności stali wg EN 10025:1993 - Salzgitter

Good to know

Własności stali wg EN 10025:1993

We are one of the leading companies on the European steel distribution market

Skład chemiczny (Analiza wytopowa)

Gatunek Stali

Sposób odtleniania [1]

Rodzaj stali [2]

C dla grubości nominalnych w mm

Udziały wagowe % max

EN 10027-1 i ESICC IC 10

EN 10027-1 i 10027-2

< 16

> 16

< 40

>40 [3]

Mn

Si

S

N [4] [5]

S185 [6]

1.0035

dowolny

BS

S235JR [6]

1.0037

dowolny

BS

0.17

0.2

1.4

0.045

0.045

0.009

S235JRG1 [6]

1.0036

FU

BS

0.17

0.2

1.4

0.045

0.045

0.007

S235JRG2

1.0038

FN

BS

0.17

0.17

0.2

1.4

0.045

0.045

0.009

S235JO

1.0114

FN

QS

0.17

0.17

0.17

1.4

 

0.04

0.040

0.009

S235J2G3

1.0116

FF

QS

0.17

0.17

0.17

1.4

0.035

0.035

S235JSG4

1.0117

FF

QS

0.17

0.17

0.17

1.4

0.035

0.035

S275JR

1.0044

FN

BS

0.21

0.21

0.22

1.5

0.045

0.045

0.009

S355JO

1.0143

FN

QS

0.18

0.18

0.18 [7]

1.5

0.04

0.040

0.009

S355J2G3

1.0144

FF

QS

0.18

0.18

0.18 [7]

1.5

0.035

0.035

S355J2G4

1.0145

FF

QS

0.18

0.18

0.18 [7]

1.5

0.035

0.035

S355JR

1.0045

FN

BS

0.24

0.24

0.24

1.6

0.55

0.045

0.045

0.009

S355JO

1.0553

FN

QS

0.2

0.20 [8]

0.22

1.6

0.55

0.4

0.4

0.009

S355J2G3

1.057

FF

QS

0.2

0.20 [8]

0.22

1.6

0.55

0.035

0.035

S355J2G4

1.0577

FF

QS

0.2

0.20 [8]

0.22

1.6

0.55

0.035

0.035

S355K2G3

1.0595

FF

QS

0.2

0.20 [8]

0.22

1.6

0.55

0.035

0.035

S355K2G4

1.0596

FF

QS

0.2

0.20 [8]

0.22

1.6

0.55

0.035

0.035

Maksymalne wartości równoważnika węgla (CEV) na podstawie analizy wytopowej (jako wymaganie dodatkowe)

Gatunek stali

Sposób odtlenienia [1]

Rodzaj stali [2]

Równoważnik węgla w % max
dla grubości nominalnych w mm

EN 10027-1
ECISS IC 10

EN 10027-2

< 40

> 40
< 150

> 150
< 250

S235JR [6]

1.0037

dowolny

BS

0,35

S235JRG1 [6]

1.0036

FU

BS

0,35

S235JRG2

1.0038

FN

BS

0,35

0,4

S235JO

1,0114

FN

QS

0,35

0,38

0,4

S235J2G3

1,0116

FF

QS

0,35

0,38

0,4

S235J2G4

1,0117

FF

QS

0,35

0,38

0,4

0,38

S275JR

1,0044

FN

BS

0,4

 

0,44

S275JO

1,0143

FN

QS

0,4

0,42

0,44

S275J2G3

1,0144

FF

QS

0,4

0,42

0,44

S275J2G4

1,0145

FF

QS

0,4

0,42

0,44

0,42

S355JR

1,0045

FN

BS

0,45

0,49

S355JO

1,0553

FN

QS

0,45

0,47

0,49

S355J2G3

1,057

FF

QS

0,45

0,47

0,49

S355J2G4

1,0577

FF

QS

0,45

0,47

0,49

S355K2G3

1,0595

FF

QS

0,45

0,47

0,49

S355K2G4

1,0596

FF

QS

0,45

0,47

0,49

0,47

[1] Dowolny: Wg uznania producenta
– FU: Stal nieuspokojona
– FN: Stal nieuspokojona niedopuszczalna
– FU: Stal całkowicie uspokojona z wystarczającą ilością elementów wiążących azot (np. min 0,020 % Al).
[2] BS: Stal podstawowa; QS: Stal jakościowa
[3] Przy profilach o grubości nominalnej > 100 mm zawartość węgla należy uzgodnić.
[4] Podane wartości mogą być przekroczone, gdy na każde 0,001 % N max zawartość fosforu będzie mniejsza o 0,005 %, zawartość azotu nie może jednak przekraczać wartości 0,012 % w analizie wytopowej.
[5] Max wartość zawartości azotu nie obowiązuje, gdy stal ma całkowitą zawartość aluminium co najmniej 0,020 % lub zawiera wystarczającą ilość innych elementów wiążących azot. Elementy wiążące azot należy podać w zaświadczeniu.
[6] Dostawa tylko przy grubościach nominalnych < 25 mm.
[7] Max 0,20 % C przy grubościach nominalnych > 150 mm.
[8] Max 0,22 % C przy grubościach nominalnych > 30 mm.

Własności mechaniczne

Gatunek stali

Sposób
odtlenienia [1]

Rodzaj
stali [2]

Wytrzymałość na rozciąganie Rm N/mm2 dla grubości nominalnych w mm

Wytrzymałość na rozciąganie Rm N/mm2
dla grubości nominalnych w mm

EN 10027-1
ESICC IC 10

EN 10027-1
EN 10027-2

> 16

< 16 

> 40

< 40

> 63

< 63

> 80

< 80

> 100

< 100

> 150

< 150

> 200

< 200

< 250

> 16

< 16

> 40

< 40

> 63

< 63

> 80

< 80

S185

1.0035

dowolny

BS

185

175

310

do

290

do

S235JR

1.0037

dowolny

BS

235

225

540

510

S235JRG1

1.0036

FU

BS

235

225

360

340

340

320

S235JRG2

1.0038

FN

BS

235

225

215

215

215

195

185

175

do

do

do

do

S235JO

1.0114

FN

QS

235

225

215

215

215

195

185

175

510

470

470

470

S235J2G3

1.0116

FF

QS

235

225

215

215

215

195

185

175

S235J2G4

1.0117

FF

QS

235

225

215

215

215

195

185

175

S275JR

1.0044

FN

BS

400

380

S275JO

1.0143

FN

QS

275

265

255

245

235

225

215

205

430

410

do

do

S275J2G3

1.0144

FF

QS

do

do

540

540

S275J2G4

1.0145

FF

QS

580

560

S355JR

1.0045

FN

BS

S355JO

1.0553

FN

QS

470

450

S355J2G3

1.057

FF

QS

510

490

bis

bis

S355J2G4

1.0577

FF

QS

355

345

335

325

315

295

285

275

bis

bis

630

630

S355K2G3

1.0595

FF

QS

680

630

S355K2G4

1.0596

FF

QS

Praca udarnościowa (Karb ostry – próby wzdłużne)

Gatunek stali

Sposób odtleniania

Rodzaj stali

Temperatura C

Praca udarności j.min dla grubości nominalnych mm

EN 10027-1

ECISS IC 10

En 10027-2

> 10

< 150

> 150

< 250 [1]

5185 [2]

1.0035

dowolny

BS

s235JR [2] [3]

1.0037

dowolny

BS

20

27

S235JRG1 [2] [3]

1.0036

FU

BS

20

27

S235JRG2 [3]

1.0038

FN

BS

20

27

23

S235JO

1.0114

FN

QS

0

27

23

S235J2G3

1.0116

FF

QS

– 20

27

23

S235J2G4

1.0117

FF

QS

– 20

27

23

S275JR [3]

1.0044

FN

BS

20

27

23

S275JO

1.0143

FN

QS

0

27

23

S275J2G3

1.0144

FF

QS

– 20

27

23

S275J2G4

1.0145

FF

QS

– 20

27

23

5355JR [3]

1.0045

FN

BS

20

27

23

S355JO

1.0553

FN

QS

0

27

23

S355J2G3

1.057

FF

QS

– 20

27

23

S355J2G4

1.0577

FF

QS

– 20

27

23

S355K2G3

1.0595

FF

QS

– 20

40

33

S355K2G4

1.0596

FF

QS

– 20

40

33

[1] Przy profilach o grubości nominalnej > 100 mm wartości należy uzgodnić.
[2] Dostawa tylko przy grubości nominalnej < 25 mm.
[3] Praca udarności dla wyrobów ze stali grupy jakościowej JR badana jest tylko, gdy zostanie to uzgodnione przy zamówieniu.

Any questions?

Call or write, we will definitely help.

Call

+48 63 27 438 00

E-mail

biuro@salzgitter.pl