Zalety normalizującego wyżarzania - Salzgitter

Good to know

Zalety normalizującego wyżarzania

We are one of the leading companies on the European steel distribution market

Wyżarzanie normalizujące gatunków specjalnych poprawia własności mechaniczno–technologicznych na przekroju całego profilu, a w szczególności:

 • granicy plastyczności
 • wydłużenia
 • przewężenia
 • udarności z karbem

  Dzięki temu profile te są szczególnie przydatne w przypadku występowania najwyższych obciążeń, jak np. wieże wiertnicze i platformy, konstrukcje typu „offshore” lub konstrukcje na obszarach arktycznych.Gatunki stali typoszeregu PT wykazują ograniczoną zawartość krzemu od 0,15 do 0,25 % i dzięki temu gwarantują bardzo dobre właściwości do ocynkowania.

  Wszystkie stale są doskonale spawalne zarówno przy spawaniu ręcznym, jak i automatycznym, wszystkimi znanymi metodami. Jakość spawania zależy oprócz właściwości materiału także od metody i warunków spawania.Na podstawie dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie (Institut für Bautechnik, Berlin) z dnia 02.10.1998 dla gatunków walcowanych termomechanicznie S 355 i S 460 oraz ogólnego dopuszczenia budowlanego Niemieckiego Związku Hutników (Verein Deutscher Eisenhüttenleute) z 10.12.1997 stale gatunku S 460 w wykonaniu normalizowanym, mogą być stosowane na elementy konstrukcji stalowych obciążonych głównie obciążeniami statycznymi i/lub obciążeniami niestatycznymi do temperatur -20° wzgl. -50° C.

  Any questions?

  Call or write, we will definitely help.

  Call

  +48 63 27 438 00

  E-mail

  biuro@salzgitter.pl