Profile walcowane na gorąco–bezpieczeństwo | Baza wiedzy | Salzgitter

Warto wiedzieć

Profile MSH walcowane na gorąco – bezpieczeństwo

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Profile MSH – bez żadnego ryzyka

Perfekcja – precyzja – bezpieczeństwo. Dzisiejsze konstrukcje odpowiadają wymienionym aspektom, zarówno w budownictwie lądowym, mostowym jak i dźwigowym. Kwestie bezpieczeństwa odgrywają coraz większą rolę.

Profile zamknięte walcowane na gorąco wg EN 10210 wykazują swoje walory w tym wyjątkowo wrażliwym zakresie. Przykładowo przepisy (np. BN 918 002) obowiązujące u producentów dźwigów lub kolejek linowych bądź wewnątrzzakładowe uregulowania wyraźnie zalecają stosowanie profili zamkniętych wytwarzanych na gorąco. Nawet jeśli przedsiębiorstwa są zobligowane do przestrzegania przepisów normy Eurocode, w większości przypadków istnieje przymus stosowania profili walcowanych na gorąco (patrz spawalność).

Podstawą przepisów bezpieczeństwa są różnorodne właściwości profili zamkniętych walcowanych na gorąco i na zimno, przedstawionych w dalszej części na przykładzie parametrów rozłożenia twardości i naprężeń własnych.

Profile MSH walcowane na gorąco wg EN 10210 wykazują równomierne rozłożenie twardości na całym obwodzie, natomiast profile zimne wg EN 10219 charakteryzują się dużą twardością w krawędziach formowanych na zimno. W związku z tym należy się liczyć z niejednorodnymi parametrami wytrzymałościowymi. Maksymalna twardość występuje także w szwie wzdłużnym. Oznacza to, że w omawianym przypadku szew nie został poddany obróbce cieplnej. Sugerowana przez różne strony możliwość wykorzystania w projektach obliczeniowych wzrostu wytrzymałości w brzegowym obszarze profili zimnych jest problematyczna z powodu trudności w oszacowaniu ryzyka, o ile nie zostało ono wcześniej wykluczone przez odpowiednie normy.

Rozłożenie twardości profilach zimnych

Rozłożenie twardości w profilach zimnych

Rozłożenie twardości w profilach gorących

Rozłożenie twardości w profilach gorących

Wyraźna różnica pomiędzy profilami walcowanymi na gorąco i na zimno jest widoczna przy rozłożeniu twardości na przekroju (patrz diagramy).

Obraz rozłożenia twardości jest zbliżony do przebiegu naprężeń własnych. Profile MSH walcowane na gorąco wykazują na całym przekroju wyjątkowo równomierne naprężenia własne na bardzo niskim poziomie, natomiast profile zimne cechują wysokie naprężenia rozciągające. Grafiki przedstawione poniżej pokazują to bardzo wyraźnie.

 

Profil zimny EN 10219 - 160x160x6

Rozkład naprężenia własnego podłużnego dla profila „zimnego” i „gorącego” wytworzonego ze stali S235 w N/mm². Profil „zimny” EN 10219 – 160x160x6

Profil Gorący” EN 10210 – 180x180x6

Rozkład naprężenia własnego podłużnego dla profila „zimnego” i „gorącego” wytworzonego ze stali S235 w N/mm². Profil „gorący” EN 10210 – 180x180x6

W trakcie obróbki wspomnianych profili (spawanie, cynkowanie itp.) może dojść do powstania naprężeń własnych oraz do niekontrolowanego odkształcenia profili lub konstrukcji. Nakłady związane z prostowaniem mogą osiągnąć znaczny poziom.

Przejdź do strony produktowej Profili zamkniętych gorących

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz, na pewno pomożemy.

Zadzwoń

+48 63 27 438 00

Napisz

biuro@salzgitter.pl