Świadectwo badań EN wg 10204:1991 | Baza wiedzy | Salzgitter

Warto wiedzieć

Świadectwo badań EN wg 10204:1991

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Oznaczenie wg
EN 10204

Zaświadczenie

Oznaczenie angielskie

Oznaczenie francuskie

2.1

Zaświadczenie zakładowe

Certificate of compliance
with the order

Attestation de Conformité
à la commande

2.2

Świadectwo zakładowe

Test report

Retevé de controle

2.3

Zakładowa świadectwo badania

Specific test report

Releve du controle specifique

3.1A

Odbiorowe świadectwo badania 3.1A

Inspection test certificate 3.1A

Certificat de reception 3.1A

3.1B

Odbiorowe świadectwo badania 3.1B

Inspection test certificate 3.1B

Certificat de reception 3.1B

3.1C

Odbiorowe świadectwo badania 3.1C

Inspection test certificate 3.1C

Certificat de reception 3.1C

3.2

Odbiorowy protokół badania 3.2

Inspection report 3.2

Proces-verbal de reception 3.2

Oznaczenie wg
EN 10204

Rodzaj badań

Treść zaświadczenia

2.1

nie specyficzne

bez podania wyników badań

2.2

j.w.

z podaniem wyników badań na wyrobach,
które niekoniecznie należą do dostawy,
ale zostały wykonane tą samą metodą

2.3

specyficzne

3.1A

j.w.

z podaniem wyników badań wyrobów
należących do dostawy lub jednostek badań,
których dostawa jest częścią

3.1B

j.w.

3.1C

j.w.

j.w.

3.2

j.w.

j.w.

Oznaczenie wg
EN 10204

Rodzaj badań

Treść zaświadczenia

2.1

wg uzgodnienia przy zamówieniu, ewent. wg przepisów i odpowiednich reguł techniki

producenta

2.2

j.w.

j.w.

2.3

j.w.

j.w.

3.1A

j.w.

rzeczoznawca określony przez przepisy

3.1B

wg przepisów i odpowiednich reguł techniki

rzeczoznawca zakładowy

3.1C

wg uzgodnień przy zamówieniu, ewent. wg przepisów i odpowiednich reguł technik

rzeczoznawca wyznaczony przez zamawiającego

3.2

j.w.

rzeczoznawca zakładowy i rzeczoznawca wyznaczony
przez zamawiającego

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz, na pewno pomożemy.

Zadzwoń

+48 63 27 438 00

Napisz

biuro@salzgitter.pl