Koncern - Salzgitter

SYSTEMY. OBSŁUGA. STAL.

Koncern

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Struktura koncernu

Koncern Salzgitter AG podzielony jest na cztery obszary biznesowe: produkcja stali, przetwórstwo stali, handel i technologie.

Obszary biznesowe obejmują spółki operacyjne, które samodzielnie rozwijają działalność biznesową związaną z rynkiem, klientami i produktami oraz działają z dużą

swobodą decyzyjną.

 

 

Oprócz spółek produkujących stal Salzgitter Flachstahl GmbH
i Peiner Träger GmbH do działu produkcji stali należą również
DEUMU Deutsche Erz- i Metall-Union GmbH.

 

 

Przetwórstwo stali łączy spółki z Grupy Salzgitter produkujące rury

stalowe oraz blachy grube.

 

 

 

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, jako spółka zarządzająca gęstą

europejską siecią sprzedaży oraz globalnymi firmami handlowymi

i biurami handlowymi na całym świecie, zapewnia Grupie Salzgitter

kompleksową obecność na rynku

 

 

Oferta działu technologii obejmuje przede wszystkim maszyny
i urządzenia do napełniania i pakowania napojów.