Compliance - Salzgitter

SYSTEMY. OBSŁUGA. STAL.

Compliance

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Compliance

Zgodne z prawem postępowanie i etyczne zachowanie są podstawą działalności biznesowej Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. i stanowią niezbędny fundament naszego wspólnego sukcesu jako firmy z Grupy Salzgitter.

Częścią naszej kultury korporacyjnej jest uczciwa i pełna zaufania współpraca, poszanowanie ogólnie przyjętych wartości podstawowych w kontaktach z ludźmi, partnerami biznesowymi, jak również uczciwe postępowanie.

Odpowiedzialne działanie w zakresie zgodnego z prawem i etycznego postępowania jest istotną wytyczną dla działalności biznesowej Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., a tym samym dla trwałego sukcesu przedsiębiorstwa.

Link do Kodeksu Postępowania Grupy Salzgitter

Link do Kodeksu Dostawców Grupy Salzgitter [EN]

Informacje na temat Compliance i systemu informowania o nieprawidłowościach w obszarze biznesowym Handel Grupy Salzgitter są dostępne tutaj [EN].

Informacje na temat Compliance w Salzgitter AG i systemu informowania o nieprawidłowościach w koncernie Salzgitter dostępne są na stronie Salzgitter AGs [EN].