O firmie | Witamy w Salzgitter Mannesmann Stahlhandel

SYSTEMY. OBSŁUGA. STAL.

O firmie

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Dystrybucja stali

Witamy w Salzgitter Mannesmann Stahlhandel - jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali. Ten kto chce dzisiaj zajmować silną pozycję, musi posiadać innowacyjną filozofię i być konsekwentny w jej wdrażaniu.

Nasze motto: Systemy, obsługa i stal, odzwierciedla potrzeby naszych Klientów i gotowość do podążania za nimi. Dlatego bardzo ważna jest dla nas komunikacja, a profesjonalne
i komunikatywne porozumiewanie się jest jej kluczowym elementem.

Sieć dystrybucyjna w Europie stanowi spójny, dobrze funkcjonujący organizm, który bazuje na efekcie synergii istniejących możliwości, zakresu oferowanych usług i innowacyjności. Całość jest zawszy czymś więcej, niż sumą części składowych. Obserwujemy zmieniające się wymagania rynku i jego potrzeby co pomaga opracowywać nowe strategie i nowe kierunki rozwoju.

Wszędzie gdzie nas spotkacie, oczekiwać możecie dobrze przemyślanej oferty magazynowej, produktów
najwyższej jakości, komunikatywnych, merytorycznie kompetentnych i zaangażowanych Pracowników.

Zapraszamy do współpracy.