Profile Z/W tolerancje i odchyłki | Baza wiedzy | Salzgitter

Warto wiedzieć

Profile Z/W tolerancje i odchyłki

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

Wymiary graniczne i tolerancje kształtu oraz odchyłki graniczne wymiarów masy

wymiary (D, B, H)

B, H < 100 mm: ±1% z wartością minimalną ±0,5 mm

pomiary w odległości c1 + max 5 mm lub

100 ≤ B, H ≥ 200 mm: ±0,8%

pomiary w odległości c2 + max 5 mm

B, H > 200 mm: ±0,6%

grubość ścianki (T)

T ≤ 5 mm: ± 10 %

pomiary w odległości min 2T od spoiny

T > 5 mm: ± 0,50 mm

pomiary w odległości c1 lub c2 + min 5 mm

wklęsłość / wypukłość**

max 0,8%, z wartością minimalną 0,5 mm

X1/B*100%; X2/B*100%; X1/H*100%; X2/H*100%

prostopadłość boków

90° ± 1°

skręcenie (V)

≤ 2 mm + 0,5 mm/m długości

prostość

0,15% na całej długości

*Przy stosunku średnicy do grubości ścianki > 100 należy uzgodnić wymiary graniczne owalności.
**Wymiary graniczne wklęsłośći i wypukłości obowiązują niezależnie od wymiarów granicznych dla wymiarów zewnętrznych.

Zewnętrzny promień zaokrąglenia – wymiary w mm

rodzaj długości

zakres długości
[mm]

wymiary graniczne

długość fabrykacyjna

4.000 do 16.000 z różnicą długości
max 2.000 za zlecenie

10% dostarczonych profili może leżeć poniżej
długości minimalnej obowiązującej dla zamówionego zakresu,
jednak nie mogą być krótsze niż 75 % długości min.

długość ścisła

≥ 4.000

+ 50 mm / – 0 mm

długość dokładna

< 6.000
≥ 6.000 do 10.000
> 10.000

+ 5 mm / – 0 mm
+ 15 mm / – 0 mm
+ 5 mm + 1 mm/m / – 0 mm

*Zamawiający musi podać wybrany zakres długości lub wybraną długość przy zapotrzebowaniu i zamówieniu.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz, na pewno pomożemy.

Zadzwoń

+48 63 27 438 00

Napisz

biuro@salzgitter.pl