Morska energia wiatrowa dla Grupy Salzgitter | Salzgitter.pl

Aktualności

Morska energia wiatrowa dla Grupy Salzgitter

Dodano: 01.05.2023

Wierna swojej strategicznej misji „Partnerstwo dla transformacji” Grupa Salzgitter ściśle współpracuje z klientami i partnerami w celu osiągnięcia swoich celów klimatycznych, w tym z hiszpańskim dostawcą energii Iberdrola. Salzgitter Flachstahl GmbH i Iberdrola Deutschland zawarły długoterminową umowę na dostawę energii elektrycznej. Energia elektryczna ma pochodzić z budowanej obecnie na niemieckiej części Bałtyku morskiej farmy wiatrowej „Baltic Eagle”.

  • długoterminowa umowa zakupu energii (PPA) dla morskiej farmy wiatrowej Iberdrola Baltic Eagle
  • 114 megawatów zielonej energii elektrycznej dla produkcji stali przyszłości
  • redukcja emisji CO2 jako wspólny cel Salzgitter i Iberdrola Deutschland

Baltic Eagle dostarcza energię wiatrową dla niemal bezemisyjnej stali

Dzięki umowie o zakup energii (PPA) firma Salzgitter Flachstahl GmbH zapewniła sobie na okres 15 lat dostawy 114 megawatów (MW) zielonej energii elektrycznej z nowej morskiej farmy wiatrowej, której uruchomienie planowane jest na koniec 2024 roku. Po uruchomieniu Baltic Eagle będzie miała łączną moc 476 MW i jest obecnie budowana około 30 kilometrów na północny wschód od wyspy Rugii.

Zrównoważona produkcja energii dodatkowo zabezpiecza program transformacji SALCOS® – Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Zielony wodór jest produkowany z zielonej energii elektrycznej z turbin wiatrowych i jest podstawowym elementem do produkcji stali Salzgitter AG prawie bez emisji CO2.

Silne partnerstwo dla zrównoważonej transformacji przemysłu

Planowana współpraca z firmą Iberdrola jest kolejnym ważnym elementem naszej strategii energetycznej. Chodzi nam przede wszystkim o zabezpieczenie zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną regeneracyjnie dla Salzgitter AG, a w szczególności dla programu SALCOS®. Całość jest spójne z naszą misją „Partnerstwo dla transformacji – mówi Gunnar Groebler, Prezes Zarządu Salzgitter AG. –Dla nas oraz dla naszych dostawców i klientów z branży, tworzenie zrównoważonych łańcuchów produkcyjnych i procesowych staje się coraz ważniejsze. Dzięki zawarciu umowy PPA robimy duży krok naprzód na drodze do produkcji neutralnej dla klimatu – dodaje.

Współpraca z Salzgitter AG jest dla Iberdrola Germany kolejnym ważnym krokiem w naszej zintegrowanej strategii wzrostu na tym segmencie rynku – podkreślił Felipe Montero, CEO Iberdrola Germany. – Dzięki silnym partnerstwom i długoterminowym umowom o zakup energii (PPA) przyczyniamy się do zielonej transformacji niemieckiego przemysłu i wspieramy m.in. wzrost udziału w rynku ogólnym tzw. zielonego wodoru. W tym obszarze chcemy współpracować z innymi kluczowymi graczami niemieckiej gospodarki i wspierać ich w osiąganiu celów klimatycznych za pomocą ekologicznych rozwiązań, takich jak PPA – dodaje.

Salzgitter Group z wieloma swoimi jednostkami biznesowymi jest już partnerem w wytwarzaniu energii odnawialnych. Ilsenburger Grobblech GmbH (ILG) od 1996 roku jest kompleksowym dostawcą blach grubych dla lądowego, a od 2010 roku coraz częściej także dla morskiego rynku sektora energii wiatrowej.

Iberdrola Deutschland jest największym operatorem morskich farm wiatrowych w niemieckiej części Morza Bałtyckiego i działa w sektorze lądowym w zakresie planowania, budowy i eksploatacji lądowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych. Oprócz morskiej farmy wiatrowej „Wikinger”, która została podłączona do sieci na niemieckim Morzu Bałtyckim już w 2017 roku, dwie kolejne farmy wiatrowe, „Baltic Eagle” i „Windanker”, zostaną uruchomione odpowiednio w 2024 i 2026 roku.

Za: salzgitter-ag.com